4G-4GV UN Onaylı Tehlikeli Madde Kolileri ve Risk Etiketleri

UN Onaylı Tehlikeli Madde Kolileri

Tehlikeli madde gönderilerinin (boya, kozmetik, ilaç, kimyasal maddeler vb.) , taşıma modlarına göre uygun şekilde paketlenmesi gerekmektedir. Birleşmiş Milletler tehlikeli ve zararlı maddelerin hava, deniz veya kara yoluyla nakliyesinin yapılabilmesi için özel ambalaj gereksinim listesini oluşturmuşlardır. Bu kapsamda yapılan düzenlemelere uygun ambalajlar UN sertifikası talimatları gereksinimlerini karşılamaktadır.

Onpak Ambalaj, müşterilerin paketlenmesi gereken tehlikeli madde gönderileri için ihtiyaç duyulacak ambalaj malzemelerinin tedarikini yapmaktadır.

UN Onaylı Tehlikeli Madde Koli Ürülerimiz;

UN Onaylı Risk Etiketleri ve Elleçleme İşaretleri